در زمان ثبت نام شماره موبایل وارده توسط شما به عنوان کلمه عبور در نظر گرفته شده است

« بازرسی و رسیدگی به شکایات مشتریان »

رسیدگی به شکایات

 

رسیدگی به شکایات کیش برگ

 

در صورت داشتن هر گونه اعتراض و یا شکایت از عملکرد پرسنل و یا شرکای تجاری سایت کیش برگ، لطفا با شماره همراه ذیل تماس حاصل فرمایید. تمامی اطلاعات اعلامی شما به صورت محرمانه نزد مدیران ارزیابی عملکرد کیش برگ محفوظ و ظرف مدت ۲۴ ساعت نتایج اقدامات به شما مشتری محترم گزارش می گردد. ما قدردان همراهی شما هستیم و مشتاق شنیدن نظرات و انتقادات شما می باشیم. بی شک انتقادات شما چراغ راه موفقیت مجموعه کیش برگ خواهد بود.

???? بازرسی و رسیدگی به شکایات مشتریان  : ۰۹۰۲۸۰۸۸۸۷۷

برای کسب اطلاعات بیشتر صفحه « تماس با ما » را مشاهده کنید.
 در صورت داشتن هر گونه اعتراض و یا شکایت از عملکرد پرسنل و یا شرکای تجاری سایت کیش برگ،

لطفا با شماره همراه ذیل تماس حاصل فرمایید. تمامی اطلاعات اعلامی شما به صورت محرمانه نزد

مدیران ارزیابی عملکرد کیش برگ محفوظ و ظرف مدت ۲۴ ساعت نتایج اقدامات به شما مشتری

محترم گزارش می گردد. ما قدردان همراهی شما هستیم و مشتاق شنیدن نظرات و انتقادات شما می باشیم. بی شک انتقادات شما چراغ راه موفقیت مجموعه کیش برگ خواهد بود.