در زمان ثبت نام شماره موبایل وارده توسط شما به عنوان کلمه عبور در نظر گرفته شده است

اندروید اپلیکیشن کیش برگ
https://kishbarg.com/wp-content/uploads/2018/10/download-ios-525x90.png