در زمان ثبت نام شماره موبایل وارده توسط شما به عنوان کلمه عبور در نظر گرفته شده است

[videojs_video url=”https://kishbarg.com/video/Shorakay-tejari-master-1.mp4″]