در زمان ثبت نام شماره موبایل وارده توسط شما به عنوان کلمه عبور در نظر گرفته شده است

توضیح خاصی برای این دسته بندی ثبت نشده است.