در زمان ثبت نام شماره موبایل وارده توسط شما به عنوان کلمه عبور در نظر گرفته شده است